Zespół
Ireneusz Soliński

przewodniczący zespołu ekspertów

Jest profesorem zwyczajnym. Prace badawcze oraz dydaktyczne realizuje na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od 20 lat jest uznanym ekspertem w sektorze OZE. Jego pionierskie badania zaowocowały powstaniem Centrum monitoringu energii wiatrowej i słonecznej w Państwowej Akademii Nauk, Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej w AGH i pierwszych krajowych publikacji w temacie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. W 1994 rozpoczął współpracę z PSE Rzeszów i Gminą Dukla gdzie zrealizował pierwsze projekty komercyjne. W swoim dorobku posiada 5 książek i jest współautorem licznych monografii oraz ponad stu publikacji naukowych. Nadzorował dziesiątki komercyjnych projektów związanych z dużymi i małymi instalacjami OZE dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw międzynarodowych. Od 2006 roku jest Przewodniczącym Zespołu Sterującego w Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii.
Piotr Pizło

partner zarządzający

Ukończył socjologię o specjalności multimedia i komunikacja społeczna, studia podyplomowe z zakresu psychologii kierowania i negocjacji na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Europejskie Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracował jako dziennikarz dla TVP i TVN. Za cykl artykułów (opublikowanych w Tygodniku Powszechnym) został nominowany do Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii prasa. Był także wieloletnim członkiem Rady Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, odpowiedzialnym za inwestycje i rozwój oraz prezesem zarządu spółki ESC Solutions. W S&P Group odpowiada za zarządzanie strukturą firmy i komunikację. Kieruje także działaniami marki S&P Solutions gdzie nadzoruje projekty doradcze i szkoleniowe.
Maciej Soliński

partner zarządzający

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych o specjalności multimedia i komunikacja społeczna oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii kierowania i negocjacji na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W 2012 roku obronił doktorat. Konsultant i wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. W swojej karierze doradzał podmiotom w sektorze energetycznym i klubom sportowym w zakresie zarządzania strategicznego, budowania relacji z mediami i inwestorami oraz Public Affairs. Był także koordynatorem licznych konferencji i seminariów organizowanych przez uczelnie wyższe. Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki społecznej w kontekście odnawialnych źródeł energii (min. syndrom NIMBY) oraz energii jądrowej i gazu z łupków. Specjalizuje się w organizowaniu grup celowych, wydarzeń specjalnych i wdrażania strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych. W S&P Group kieruje działaniami rozwojowymi i obsługą klientów.
Grzegorz Mental

dyrektor ds. administracyjnych i marketingu

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych o specjalności multimedia i komunikacja społeczna na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz zarządzania ryzykiem, prognozowania, planowania strategicznego i metody foresight w Collegium Civitas w Warszawie. Specjalizuje się pozyskiwaniu, analizie i prezentacji danych. Przez kilka lat pełnił funkcje menedżera w branży handlowej, kierując przy tym wewnętrznymi projektami z dziedziny HR. W S&P Group koordynuje działania zespołów roboczych i biura.
Łukasz Grabowski

kierownik ds. inżynieringu i R&D

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej. Jego praca naukowa została poświęcona ekonomice odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie zbierał realizując projekty m.in. w branży geodezyjnej, IT i energetycznej. Od 2010 roku jest kierownikiem Zespołu ds. Finansowania Badań i Rozwoju w Małopolsko - Podkarpackim Klastrze Czystej Energii. Zajmuje się kompleksowym projektowaniem instalacji fotowoltaicznych oraz nadzorem technicznym nad inwestycjami w sektorze energetyki odnawialnej.
Marcel Krok

kierownik projektu w dziale elektrotechnika

Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutnicznej oraz Politechniki Krakowskiej (specjalizacje: energetyka i elektrotechnika). Przez 5 lat pracował dla firm specjalistycznych, realizując prace w zakresie przygotowania projektów instalacji elektrycznych dla odbiorców indywidualnych oraz komercyjnych. W S&P Group zajmuje się kompleksową obsługą projektów od strony elektrotechnicznej, elektrycznej oraz prowadzi aktywny nadzór nad wykonawstwem inwestycji w tych obszarach.
Jakub Biegacz

kierownik projektu w dziale realizacja

Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego (specjalizacje: energetyka oraz inżynieria środowiska). Doświadczenie zbierał pracując w branży budowlanej. Przez ostatnie lata pracował dla firm specjalistycznych na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, realizując prace w zakresie przygotowania, wykonawstwa oraz nadzoru nad powierzonymi projektami. W S&P Group zajmuje się kompleksową obsługą projektów od strony wykonawczej oraz koordynacją prac związanych z powierzonymi inwestycjami.
Jacek Ostrowski

kierownik projektu w dziale automatyka i pomiary

Jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Od lat 90. związany z sektorem OZE. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka, specjalność automatyka i metrologia, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Jego zainteresowania związane są z techniką mikroprocesorową, praktycznym wykorzystaniem mikrokontrolerów, odnawialnymi źródłami energii. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny elektroniki i energetyki ze źródeł odnawialnych. Zrealizowała dotychczas kilkadziesiąt projektów badawczych i komercyjnych w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach elektrycznych w systemach fotowoltaicznych i wiatrowych.
Bartosz Soliński

kierownik projektu w dziale energetyka wiatrowa

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej, którego jest absolwentem. Uznany specjalista w zakresie zarządzania i ekonomiki wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie energii wiatrowej. Od wielu lat świadczy kompleksowe usługi konsultingowe i projektowe dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw i konsorcjów inwestujących w sektorze energetycznym. Jest współtwórcą Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej, a także autorem ponad pięćdziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień w Polsce i na świecie.
Tomasz Stapiński

kierownik projektu w dziale technologia

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Elektroniki na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalista z dziedziny fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii i mikro i optoelektroniki. Wieloletni uznany ekspert w gremiach międzynarodowych zajmujących się sektorem energetyki odnawialnej. Autor opracowań i badań dotyczących innowacyjności technologii fotowoltaicznych.
Tomasz Zalejski

dyrektor ds. finansowych

Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii o specjalności Zarządzanie i Marketing w Przemyśle na Akademii Górniczo - Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez 5 lat specjalizował się w konsultingu finansowym oraz rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstw. Od 2010 roku właściciel firmy, w której wykorzystuje i poszerza dotychczas zdobyte doświadczenie z zakresu doradztwa finansowo-księgowego. W S&P Group zajmuje się sprawami finansowymi związanymi z przedsiębiorstwem i inwestycjami naszych Klientów.