Energetyka wiatrowaŚwiadczymy kompleksową usługę w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe, począwszy od fazy koncepcji, przez projektowanie, badania aż do okresu eksploatacji obiektu. Prowadzimy działania także na wybranym przez Klienta etapie całego procesu.


W pierwszej fazie projektu wykonujemy wszystkie opracowania z należytą starannością, tak aby projekt osiągnął sukces. W zakresie naszych kompetencji leżą raporty i ekspertyzy przyrodnicze obejmujące wpływ planowanej inwestycji na środowisko, włączając w to ekspertyzy akustyczne, efektu migotania cienia, a także opracowania z zakresu oddziaływania na faunę. Prowadzimy działania w zakresie komunikacji pomiędzy inwestorem a lokalnymi władzami i społecznością. Obsługujemy projekt od strony administracyjnej i finansowej. S&P Group oferuje kompletne systemy służące do pomiaru energii wiatru: wieże, data loggery oraz czujniki wiatru. Poza gotowym rozwiązaniem służymy pomocą w instalacji sprzętu w terenie. Opracowania wykonujemy przy wykorzystaniu powszechnie respektowanych programów WindPRO oraz WASP.


Wybierając nas, inwestor ma pewność, że obiekt w postaci pojedynczej turbiny wiatrowej, bądź zespołu turbin zostanie ulokowany zgodnie z kryteriami due diligence dla tego typu inwestycji. Liczy się dla nas maksymalizacja ekonomiki realizowanego projektu, a także optymalizacja pracy elektrowni.


Poza pracami projektowymi, świadczymy także usługi w zakresie nadzoru budowlanego oraz wykonawczego dla inwestora, w tym doboru optymalnej oferty rynkowej w zakresie wykonawstwa.


S&P Group jest wykonawcą skomplikowanych inwestycji hybrydowych (wiatrowo - słonecznych), a także kogeneracyjnych, zarówno dla prywatnych odbiorców jak i dla firm. Dwudziestoletnie doświadczenie naszych ekspertów w branży OZE pozwala nam na prowadzenie w tym obszarze zaawansowanych badań, które pozwalają na minimalizowanie ryzyka inwestycji.