OrganizacjaS&P Group


S&P Group jest spółką prowadzącą kompleksową działalność w sektorze energetycznym.

Firmę tworzą doświadczeni konsultanci, projektanci i uznani eksperci związani od ponad 20 lat z energetyką, nowymi technologiami, budownictwem, zarządzaniem, IT, prawem i finansami.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przygotowania koncepcji inwestycji w sektorze OZE,
 • analiz eksperckich (techniczne, finansowe, biznesowe, produktowe, komunikacyjne),
 • wykonawstwa projektów instalacji,
 • całościowej budowy nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych,
 • montażu instalacji OZE dla budynków, a także obiektów kogeneracyjnych dla odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw,
 • opracowania audytów energetycznych oraz audytów poprawy efektywności energetycznej,
 • prace modernizacyjne w zakresie: sieci elektroenergetycznej i cieplnej, oświetlenia, urządzeń i instalacji przemysłowych, lokalnych źródeł energii elektrycznej i ciepła,
 • pozyskanie wsparcia w postaci "białych certyfikatów" dla firm poprawiających efektywności energetyczną,
 • opomiarowanie procesów produkcyjnych oraz mediów na zakładzie (budowa systemów SCADA), w celu lokalizacji miejsc do potencjalnych prac modernizacyjnych.


 • Dzięki szerokiemu spektrum doświadczeń i zainteresowań wspieramy zarządy firm, instytucji samorządowych i osoby prywatne na każdym etapie inwestycji w sektorze Energetyki Odnawialnej.

  Wypracowaliśmy unikatową formę współpracy pomiędzy biznesem a światowymi ośrodkami badawczymi. Dzięki temu nasza oferta uwzględnia także dostęp do najnowszych technologii, innowacyjnych produktów oraz praktycznych rozwiązań dla inwestorów i instytucji nastawionych na rozwój.

  Jesteśmy partnerem strategicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Małopolsko Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.

  Grupa S&P oferuje także usługi w zakresie prowadzenia efektywnej komunikacji z administracją samorządową oraz mieszkańcami terenów lokalizacji inwestycji w OZE.

  Wyróżnia nas każdorazowo opracowywana metodologia działań w oparciu o indywidualne cele i potrzeby Klienta.


  S&P Group: S&P Czysta Energia, S&P Consulting, S&P Solutions