DoradztwoOchrona środowiska, odnawialne źródła energii i ekologia to pojęcia, które bardzo często pojawiają się w dyskusji publicznej. Aby dorównać światowej czołówce w aspekcie wykorzystania OZE oraz surowym przepisom dotyczącym redukcji zanieczyszczeń należy podjąć jeszcze wiele działań zmierzających do zniwelowania negatywnych oddziaływań konwencjonalnych źródeł energii. Dzięki temu, zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i instytucje otrzymują wsparcie dla inwestycji dające możliwości rozwoju i oszczędności.

Prowadzimy dla Klientów projekty doradztwa strategicznego, due diligence, konsultingu z zakresu techniki i zarządzania na każdym etapie inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej.

Wspieramy inwestycje przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów prywatnych. Tworzymy szczegółowe raporty dla firm, instytucji, gmin i miast w celu określenia potencjału energetycznego związanego z implementacją instalacji OZE na określonych terenach i zabudowaniach.

Oferujemy przedsiębiorstwom poprawiającym swoją infrastrukturę elektroenergetyczną i cieplną, skuteczne pozyskanie owych świadectw pochodzenia. Świadczymy także usługi w zakresie wykorzystania systemów pomocowych (dotacje) na realizacje tego typu przedsięwzięć, gdzie kompleksowo przygotowujemy wnioski aplikacyjne oraz prowadzimy cały proces inwestycyjny. W zakresie poprawy efektywności energetycznej posiadamy szereg innowacyjnych rozwiązań, które staramy się dopasować do charakteru obiektu - maksymalizując efektywność ekonomiczną dla inwestora.

Wieloletnie doświadczenia naszych ekspertów, specjalistów-praktyków nadzorujących projekty w tym sektorze w Polsce i na świecie, przewidywanie trendów, znajomość uregulowań prawnych i technicznych, a także technologie, którymi dysponuje S&P Group gwarantują skuteczność podjętych przez nas działań.


Nasza oferta obejmuje:

 • Kompleksowe doradztwo strategiczne, techniczne i projektowe na każdym etapie inwestycji w sektorze energii odnawialnej bazującej na energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy stałej, biogazu oraz biopaliw transportowych.

 • Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie: dofinansowania na inwestycje, wszystkich potrzebnych pozwoleń, monitoring regulacji prawnych i technicznych, tworzenie grup wsparcia, konsorcjów etc.

 • Całościowe zarządzanie i doradztwo w inwestycjach związanych z elektrowniami i farmami wiatrowymi, fotowoltaicznymi i hybrydowymi m.in.: eksperckie analizy, badania zasobów, wyznaczanie terenów o najkorzystniejszych warunkach dla inwestycji, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, projektowanie, prowadzenie działań administracyjnych, finansowych, prowadzenie konsultacji społecznych.

 • Obsługę projektów dotyczących wykorzystania pomp ciepła i klimatyzacji, budowy domów pasywnych w tym: projektowanie systemów grzewczych, ciepłowniczych i klimatyzacji oraz rekuperatorów, pozyskiwanie energii z ciepła odpadowego, wentylacji, ścieków itd.

 • Doradztwo w zakresie modernizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

 • Doradztwo dotyczące zasobów nośników energii oraz możliwości pozyskania energii elektrycznej i ciepła.

 • Prowadzenie badań możliwości oszczędności energii (racjonalizacja wykorzystania energii) w przemyśle, rolnictwie, transporcie, budownictwie.

 • Doradztwo energetyczne związane z wykorzystaniem odpadów i produkcją paliw alternatywnych z odpadów.

 • Monitoring zasobów energii wiatrowej, słonecznej i wodnej.

 • Kompleksowe działania z zakresu komunikacji (skierowane na samorządy, społeczności lokalne, media, otoczenie gospodarczo-polityczne).

 • Doradztwo i wdrażanie planów negocjacyjnych, obsługa wizerunkowa i komunikacyjna w czasie sporów sądowych. Działania marketingowe dla produktów i technologii związanych z OZE i ekologią.

 • Opracowanie i wdrożenie strategii CSR związanych z ochroną środowiska.

 • Audyty energetyczne i poprawy efektywności energetycznej.

 • Izolacje instalacji przemysłowych.

 • Zintegrowane systemy pomiaru zużycia mediów oraz raportowania.

 • Prace modernizacyjne w zakresie: sieci elektroenergetycznej i cieplnej, oświetlenia, urządzeń i instalacji przemysłowych, lokalnych źródeł energii elektrycznej i ciepła – zarówno na etapie projektowym jak i wykonawstwa

 • Odzysk energii w procesach przemysłowych.

 • Optymalizacje w zakresie: przepływów mocy biernej, zmniejszenia strat sieciowych i strat w transformatorach.

 • Opomiarowanie procesów produkcyjnych oraz mediów na zakładzie (budowa systemów SCADA), w celu lokalizacji miejsc do potencjalnych prac modernizacyjnych.

 •