Image 03

Fotowoltaika

Image 02

Energetyka wiatrowa

Poprawa efektywności

Image 01

Doradztwo

Image 05

Elektrotechnika


Ruszył nabór na 4.2 EKO-przedsiębiorstwa!

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 

Wnioski można składać od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). Instytucją organizującą konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji, wykonawstwem, zapraszamy do współpracy.

 

04-2018  

XII Konferencja Automatyków Rytro 2018

W dniach 21 – 23 maja 2018r. w Rytrze odbędzie się XXII Konferencja Automatyków Rytro 2018. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będzie hasło: Automatyka w inżynierii środowiska. Firma S&P Group kolejny raz będzie miała zaszczyt być partnerem tarnowskiej firmy SKAMER-ACM podczas organizacji tego wydarzenia. Patronat nad konferencją objęli m.in. WFOŚiGW w Krakowie oraz tradycyjnie, prof. Ryszard Tadeusiewicz. Podczas konferencji można będzie zapoznać się z obecnymi trendami w sektorze automatyki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz szeroką ofertą produktową uznanych przedsiębiorstw.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.konferencjaautomatykow.pl

 

05-2018

4.2 EKO-przedsiębiorstwa

W związku z kolejnym przesunięciem terminu naboru w działaniu 4.2 Eko-przedsiębiorstwa w ramach RPO MP (dotacja m. in. na inwestycje w OZE - do 55% kosztów projektu), informujemy, iż istnieje jeszcze możliwość  podjęcia się przez naszą firmę zlecenia w przedstawionej tematyce. Zainteresowane firmy oraz instytucje, zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego w celu pozyskania oferty.

 

 

12-2017  

 

Życzenia świąteczne

 

12-2017

Audyty i projekty

Firma S&P Group zakończyła kilka etapów projektowych w zakresie fotowoltaiki (instalacje od 40 kW do 2 MW) na terenie Małopolski i Podkarpacia. Rozpoczęliśmy także 5 nowych audytów energetycznych dla przedsiębiorstw w tym mi. in.: Leier, Saint Gobain - Adfors, Roleski.

 

 

06-2017  

 

MRPO 2017

Do końca września będziemy przyjmować zlecenia na projekty związane z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 4.2 Eko – przedsiębiorstwa. Serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą atrakcyjną ofertą.

 

06-2017

XXI Konferencja Automatyków

Kolejny raz mamy zaszczyt być partnerem tarnowskiej firmy SKAMER-ACM przy organizacji już XXI Konferencji Automatyków, która odbędzie się w dniach  15 - 17 maja 2017 r. w Rytrze k/Nowego Sącza. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: AUTOMATYKA - ENERGIA -ŚRODOWISKO. Patronat nad konferencją objął prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Udział zapowiedziało liczne grono zainteresowanych osób, firm, przedstawicieli samorządów, badaczy, naukowców oraz studentów.

 

 

05-2017  

AUTOMATYKA-ENERGIA-ŚRODOWISKO

W dniach 15 – 17 maja 2017 r. w Rytrze odbyła się XXI Konferencja Automatyków Rytro 2017. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia było hasło: AUTOMATYKA – ENERGIA – ŚRODOWISKO. Patronat nad imprezą objął tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, który swoim wystąpieniem, nt. Internetu rzeczy rozpoczął obrady konferencyjne. S&P Group podczas konferencji reprezentowali Piotr Pizło, Maciej Soliński, prof. Ireneusz Soliński i Grzegorz Mental. Swoje wystąpienie, pt. Nowa technologia magazynowania energii wiatru w sprężonym powietrzu podczas drugiego dnia konferencji, wygłosił prof. Soliński. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, w tym: przedstawicieli nauki (a także studenci i badacze); kadry inżynierskiej największych firm przemysłowych, energetycznych i komunalnych oraz biur projektowych głównie z regionu Polski południowo – wschodniej oraz przedstawicieli, prasy technicznej i portali internetowych. Głównym celem organizowanej konferencji oraz warsztatów było przedstawienie aktualnych tendencji w automatyce przemysłowej i jej możliwości wykorzystania w kontekście ochrony środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, administracji publicznej a także w codziennym użytkowaniu.

 

05-2017

Podkarpackie finansowanie OZE

Od 30 grudnia można składać wnioski w województwie podkarpackim w ramach działania 3.1. Rozwój OZE. Dofinansowaniem objęte są m.in.: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzieć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aeotermalną, biogazu i biomasy.

Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą kompleksową ofertą dotyczącą inwestycji w OZE i pozyskania na nie środków.

 

 

02-2017  

Życzenia świąteczne

 

 

 

 

 

 

 

04-2017

ideaTECHforum: Rozwój branży energetywki odnawialnej w Polsce, a wsparcie inwestycjne w OZE

Rozwój branży energetyki odnawialnej, a wsparcie inwestycyjne w OZE, to kolejny temat seminarium ideaTECHforum, którego firma S&P Group była współorganizatorem w dniu 23 listopada 2016 r. 

Otwarcia spotkania ideaTECHforum, które tym razem zgromadziło kilkudziesięcioosobowe audytorium dokonał Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH prof. Dariusz Foszcz, który opowiedział o istocie tego typu inicjatyw oraz o wadze przekazywanej na nich wiedzy. W trakcie spotkania, mgr Mateusz Matusik przekazał informacje dotyczące Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz jej wpływu na rozwój branży OZE w Polsce. Zaprezentował również w jaki sposób kształtują się możliwości inwestycji w OZE na przykładzie domów rodzinnych, MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Z kolei prof. Ireneusz Soliński przedstawił rolę Klastra Czystej Energii w propagowaniu OZE w Polsce a także zaprezentował możliwości wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii.

11-2016  

 

Audyty energetyczne

W odpowiedzi na liczne zapytania o konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwach informujemy, za stanowiskiem Prezesa URE i Ustawy o efektywności energetycznej, że obowiązkiem ustawowym przeprowadzenia audytu objęte są podmioty tzw. duże przedsiębiorstwa, które w ostatnich 2 latach spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

-    zatrudnia 250 lub więcej osób;

-    posiada roczny obrót 50 mln euro lub więcej;

-    posiada sumę bilansową 43 mln euro lub         więcej.

Link do zapisu Ustawy:

 

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831

 

 

01-2017

 

Audyty energetyczne

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw do kontaktu w celu zapoznania się z aktualną ofertą S&P Group dotyczącą przeprowadzenia audytu energetycznego, realizowanego wg wymagań załącznika VI Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

 

 

08-2016  

 

ideaTECHforum: Czy energia słoneczna jest już energią przyszłości?

9 listopada w Gmachu Głównym Akademii Górniczo-Hutniczej na kolejnym seminarium z cyklu ideaTECHforum zebrało się licznie audytorium. W trakcie spotkania, które oficjalnie rozpoczął prof. Ireneusz Soliński – Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii przy AGH oraz Ekspert firmy S&P Group omówiono konkretne dane dotyczące eksploatacji przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWp oraz zaprezentowano analizę danych pochodzących z Laboratorium Słoneczno – Wiatrowego zlokalizowanego na AGH. Swoje wystąpienia mieli również: W-ce Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Józef Kała. Omówione zostały konkretne pomiary oraz dane, dzięki czemu zaobserwować można było m.in. wydajność modułów oraz prognozowany zwrot inwestycji. Mateusz Matusik omówił z kolei parametry Laboratorium: w jaki sposób funkcjonują dane urządzenia w skali całego roku oraz jakie są najważniejsze korzyści z możliwości stałego monitorowania procesu produkcji energii pochodzącej zarówno ze słońca jak i z wiatru.

11-2016 

XX Konferencja Automatyków Rytro 2016

Po raz kolejny firma S&P Group  miała zaszczyt być współorganizatorem konferencji poświęconej automatyce, która jak co roku odbyła się w małopolskim Rytrze. Tym razem poruszana była tematyka związana z energią i środowiskiem. W konferencji wzięło udział blisko 250 osób - przedstawicieli zakładów przemysłowych, administracji publicznej oraz nauki. Patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz.

 

05-2016  

 

ideaTECHforum: audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej

12 lipca w gmachu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się kolejna edycja seminarium z cyklu ideaTECHforum. Podczas eventu organizowanego przez Stowarzyszenie ideaTECH i Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracownicy S&P Group mieli przyjemność wygłosić referaty oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych dotyczących zagadnień prawnych i technicznych związanych z zapisami nowej ustawy o efektywności energetycznej, która wejdzie w życie dn. 1 października 2016 roku. W seminarium i dyskusji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw.

07-2016

 


Nowe wydawnictwo autorstwa Bartosza Solińskiego

Nakładem Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukazała się nowa pozycja książkowa pracownika S&P Group, doktora Bartosza Solińskiego pt. "Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii".

 

 

03-2016  

 

Audyty energetyczne

Nasz zespół rozpoczął prace nad kolejnymi audytami energetycznymi dla przedsiębiorstw. Projekty te są realizowane wg wymagań załącznika VI Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetyczynej.

 

03-2016

Konferencja IBTMM 2015

Zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji IBTMM 2015 (5 – 6 listopada), która odbyła się w Centrum Konferencyjnym hotelu Holiday Inn Kraków City Center w Krakowie i skupiła się przede wszystkim na zagadnieniach: czym są technologie SMART, które wykorzystywane są zarówno w budynkach, miastach, jak i środowisku?Oraz, jak efektywnie zarządzać budynkiem, aby zoptymalizować w nim zużycie energii?

Pierwszego dnia wydarzenia, Kierownik Działu Inżynieringu w firmie S&P Group - Łukasz Grabowski, wygłosił prelekcję dotyczącą możliwości poprawy efektywność energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników, przedstawicieli firm z branży, instytucji samorządowych, urzędów oraz uczelni wyższych.

 

11-2015

 

 

 


Aktualne projekty

Zespół S&P Group rozpoczął kolejne 3 projekty związane z instalacjami fotowoltaicznymi o mocach: 150kW, 90kW i 1,9MW oraz 2 audyty energetyczne dla zakładów produkcyjnych, które mają w planach uzyskać lepszą efektywność energetyczną. W listopadzie został ukończony także kompleksowy projekt due diligence dedykowany elektrowni wiatrowej.

 

 

10-2015  

 

ideaTECHforum: IT i OZE: wspólne wyzwania i współpraca

6 listopada w Krakowie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnej edycji ideaTECHforum: Śniadania z czystą energią. Podczas eventu eksperci S&P Group wygłosili dwie prelekcje n/t doświadczeń firmy w projektach wykorzystujących technologie związane IT oraz odnawialnymi źródłami energii. Uczestniczyliśmy także w bardzo ciekawym panelu dyskusyjnym na temat rozwoju i współpracy dwóch sektorów.

 

11-2015

Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Już 28 lipca o godzinie 17:00, nasz zespół z działu fotowoltaika będzie miał przyjemność zaprezentować mieszkańcom Chełmka wiele przydatnych informacji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz sposobów finansowania inwestycji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

 

 

 07-2015

Wrześniowe nowości

Zachęcamy Państwa do kontaktu, w celu uzyskania informacji na temat najnowszych produktów w naszej ofercie, dedykowanych mikroinstalacjom wiatrowym i słonecznym. Prowadzimy także nowy nabór skierowany do Klientów zainteresowanych programem Prosument.

 

 

 

09-2015


Projekty fotowoltaiczne

W czerwcu zakończylilśmy kolejne 7 projektów fotowoltaicznych (od 4 do 9 kW) dla klientów indywidualnych aplikujących do skorzystania z programu Prosument. Nasz zespół rozpoczął także prace nad inwestycją w województwie śląskim o mocy 1,2 MW.

 

 

 

 

07-2015


ideaTECHforum w małopolskich Gminach!

19 lipca o godzinie 16tej w Ciężkowicach inaugurujemy wyjazdowe spotkania z mieszkańcami małopolskich Gmin. Głównym tematem preelekcji będą oczywiście odnawialne źródła energii i program Prosument.

Wszystkich zaintereresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

 

07-2015


Czerwcowe promocje dla przyszłych Prosumentów

Dla wszystkich Klientów zainteresowanych programem "Prosument", przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjne rabaty i rozwiązania produktowe. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

06-2015

Zostań Prosumentem!

W maju 2015 r. został uruchomiony program pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Bez zaangażowania środków własnych, instalacja fotowoltaiczna w Państwa domu.

Dotacja 40% w roku 2015.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

06-2015

XIX Konferencja Automatyków

S&P Group po raz kolejny ma przyjemność być partnerem tarnowskiej firmy Skamer ACM przy organizacji prestiżowej Konferencji Automatyków, która odbędzie w dniach 19-20 maja w Rytrze. Tematem 19tej edycji tego wydarzenia będzie: OZE, efektywność energetyczna i ochrona środowiska - wyzwania dla automatyków. Konferencja odbywa się pod patronatem prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Udział w niej wezmę przedstawiciele m.in. ABB, Danfoss, Technokabel, Jumo, Wika, Turck, Pepperl+Flush i Emerson. Podczas konferencji można będzie zapoznać się z obecnymi trendami w sektorze automatyki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz szeroką ofertą produktową uznanych przedsiębiorstw. Z naszej strony swoje prezentacje będą mieli m.in. Ireneusz Solińki, Piotr Pizło oraz Maciej Soliński.


05-2015

Konferencja Naukowo - Przemysłowa

Konferencja pn. „Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym

13 - 14 maja 2015 r.

Po raz kolejny we współpracy z Grupą TAURON zorganizowaliśmy Konferencję Naukowo – Przemysłową, tym razem podejmującą tematykę emisji rtęci i sposobów jej ograniczenia. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników z całego świata - naukowców, badaczy oraz ekspertów, min. ze Stanów Zjednoczonych, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji poruszono tematykę rtęci jako globalnego zanieczyszczenia środowiska, omówiono światowe programy kontroli emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych, a także programy badań zawartości rtęci w polskich węglach energetycznych. W drugim dniu konferencji uczestnicy odwiedzili Elektrownię Łaziska Górne, gdzie zaprezentowano min. opis technologiczny pracy instalacji do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania w kotłach pyłowych a także pracę instalacji pilotowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz wyrażamy nadzieję na dalszy rozwój owocnej współpracy z Grupą TAURON.

 

05-2015

 


Energia słoneczna w teorii i praktyce

Seminarium „Energia słoneczna
w teorii i praktyce

24.10.2014 r.

Łączki k. Leska (woj. podkarpackie)

 

W ramach współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zostaliśmy zaproszeni do udziału w spotkaniu seminaryjnym organizowanym przez Technikum Energetyczne w Jaworznie. Z naszej strony referat dotyczący systemów fotowoltaicznych wygłosił Łukasz Grabowski, a nad całością przebiegu obrad czuwał Przewodniczący Zespołu Ekspertów S&P Group, prof. Ireneusz Soliński. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceprezes TAURON Polska Energia S.A. – Stanisław Tokarski, Kazimierz Szynol - Dyrektor TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III, Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH oraz Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna.


04-2015

Najnowsze projekty: fotowoltaika

Nasz zespół obecnie kończy prace nad 4 nowymi projektami z zakresu fotowoltaiki małoskalowej (przydomowe instalacje).

W drugiej połowie maja rozpoczynamy projekt farmy o wstępnym szacunku mocy 1,5 MW. Zapraszamy także do odwiedzenia galerii zawierającej najnowsze zdjęcia z budowy naziemej instalacji o mocy 1 MW, wykorzystującej systemy nadążne: LINK.

 

 

05-2015

 

 

 

 


Prosument. Czy OZE się opłaca?

Przedstawiciele S&P Group, dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia IdeaTECHforum, mieli przyjemność wygłosić prelekcje na 2 marcowych seminariach z cyklu ideaTECHforum, które odbyły się w budynku Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie. Dziękujemy za, jak zawsze, bardzo interesujące spotkanie i ciekawe dyskusje. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli biznesu, samorządów oraz nauki.

 

03-2015

Życzenia świąteczne

 

 

 


Aktualności z budowy farmy fotowoltaicznej

Zapraszamy do odwiedzenia aktualnej galerii zdjęć, która dokumentuje kolejne etapy budowy elektrowni fotowoltaicznej, wykorzystującej systemy nadążne, na terenie Małopolski.
Przypominamy, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - kwota 6 999 225,15 zł. Przewidywane zakończenie prac i uruchomienie instalacji to wiosna br.

Galeria: LINK

 

02-2015

Audyt Orlen Oil

Zakończyliśmy prace nad specjalistycznym audytem, który miał na celu zidentyfikowanie wszystkich ekonomicznie uzasadnionych możliwości poprawy wyniku energetycznego dla jednego z zakładów Orlen Oil oraz przeprowadzenie analizy systemu monitorowania i zarządzania mediami.
W naszej analizie znalazły się min. wskazówki dotyczące zarządzania energią i mediami oraz rachunki ekonomiczne potencjalnych inwestycji Orlen Oil w zakresie oszczędności energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii.


02-2015

 

 


Efektywnie i oszczędnie

Jesteśmy po kolejnym udanym wdrożeniu projektu z zakresu IT mającym na celu zastosowanie nowoczesnego systemu zarządzania mediami w zakładzie produkcyjnym.

Przypominamy, ze w ofercie S&P Group znajdują się m.in. audyty: energetyczne i efektywności energetycznej /białe certyfikaty/, rozwiązania projektowe i produktowe służące poprawie energetycznej oraz nowatorskie systemy informatyczne nadzorujące przebieg procesów technologicznych i produkcyjnych.
01-2015

 

 

 

 

Konferencja TAURON

 

TAURON Polska Energia SA, KIC InnoEnergy SE, CC POLAND PLUS organizują w dniach 13-14 maja międzynarodową konferencję poświęconą emisji rtęci i możliwości jej ograniczania w polskim sektorze energetycznym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek. Wydarzenie będzie miało miejsce w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej.
W ramach konferencji przewidziany jest m.in. wyjazd studyjny do Elektrowni Łaziska, gdzie zaprezentowana zostanie instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania w kotłach pyłowych. S&P Solutions z Grupy S&P odpowiada za komunikację i zarządzanie całym przedsięwzięciem.

Zapraszamy do udziału i zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia: LINK
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: KONTAKT

01-2015

 

 

 


 

Życzenia świąteczno-noworoczne

Życzymy wszystkim spokojnych, zdrowych i pięknych Świąt oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! Serdecznie dziękujemy wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom za tegoroczną współpracę. Mamy nadzieję, że wspólnie w Nowym Roku będziemy odnosić kolejne sukcesy.

Zarząd i pracownicy S&P Group


12-2014

 

 

 

 

 

Eko.Liderzy 2014

Stowarzyszenie ideaTECH oraz Fundacja dla AGH otrzymały prestiżową nagrodę Eko.Lider Województwa Małopolskiego za projekt "Zielone strefy w Małopolsce", w którym S&P Group miało przyjemność pełnić rolę partnera merytorycznego.

 

 

 

12-2014


Konferencja naukowa

12 grudnia w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, podczas której Kierownik Działu Inżynieringu w firmie S&P Group - Łukasz Grabowski, wygłosił prelekcję dotyczącą alternatywnych sposobów odzysku energii z odpadów.


12-2014

Projekt hybrydy zakończony

 

Pracownicy S&P Group zakończyli jeden z projektów dotyczących hybrydowej instalacji dachowej (fotowoltaika i energia wiatrowa). Podsumowanie prac znajdą państwo w publikacji pt. "Hybrydowy, wiatrowo-słoneczny system wytwarzania energii", która ukazała się pod redakcją Bartosza Solińskiego, jednego z kluczowych specjalistów w naszej firmie.

 

11-2014Elektrownia w Małopolsce

Na terenie małopolski ruszyła budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW z wykorzystaniem nadążnego systemu montażowego. Inwestorem jest firma CMC-Oil. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

 

 

 

 

11-2014

 


Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Szkolenie dotyczące efektywność energetycznej w przedsiębiorstwie

24.10.2014 r.

Łączki k. Leska (woj. podkarpackie)

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez naszego Partnera - Skamer-ACM do przeprowadzenia szkolenia, tym razem na temat szeroko pojętej efektywności energetycznej. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z regionu podkarpackiego, głównie reprezentantów Stomil Sanok. Przedstawiciele naszej firmy – Maciej Soliński, Łukasz Grabowski oraz Marcin Trojnacki omówili zagadnienia związane z możliwościami oszczędności dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz finansowaniem działań poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie.

 

10-2014
Jesienne promocje

 

Do końca października oferujemy rabaty do 10% na wybrany osprzęt dedykowany instalacjom fotowoltaicznym (m.in. inwertery centralne i panele mono i polikrystaliczne). Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami i aktualnymi cenami.

 

 


10-2014

Nowoczesne i oszczędne przedsiębiorstwo

 

Mamy ogromną przyjemność być współorganizatorem eventu z cyklu ideaTECHforum pt. "Nowoczesne i oszczędne przedsiębiorstwo". Prelekcje z ramienia S&P Group wygłoszą: Piotr Pizło, Łukasz Grabowski oraz Maciej Soliński. Wydarzenie będzie miało miejsce 30 października w Krakowie. Więcej informacji na stronie: www.ideatechforum.pl.

 

10-2014
ideaTECHforum

Już w drugiej połowie października, wraz ze Stowarzyszeniem ideaTECH, Małopolsko-Podkarpackim Klastrem Czystej Energii przy AGH oraz naszym partnerem tarnowską firmą Skamer-ACM, S&P Group będzie współorganizatorem eventu z cyklu ideaTECH forum. Wkrótce opublikujemy szczegóły dotyczące tego wydarzenia.


09-2014

Najnowsze realizacje

 

Rozpoczęliśmy prace nad kolejnymi analizami systemów monitorowania i zarządzania mediami dla przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia, przewidywany termin zakończenia to październik br. Nasz zespół pozyskał środki na badania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej modułów fotowoltaicznych. Dział fotowoltaika kończy kilka projektów z zakresu instalacji dachowych i naziemnych.

 

08-2014
Trendy w Nieruchomościach

 

„Aspekty energochłonności – kierunki rozwoju rynku nieruchomości”

24.06.2014r., Kraków

Zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji, której motywem przewodnim była kwestia nowoczesnych rozwiązań w zakresie energochłonności w budownictwie deweloperskim. Przedstawiciele S&P Group omówili możliwości finansowania poprawy efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych oraz wykonania instalacji OZE dla obiektów mieszkalnych/usługowych/publicznych. Przedstawione zostały także możliwości otrzymania środków na różnego typu inwestycje a także bieżące osiągnięcia i plany firmy S&P Group w zakresie inwestycji w OZE.


06-2014

ORLEN Oil

 

W wyniku postępowania przetargowego zostaliśmy wybrani przez firmę Orlen Oil na wykonawcę specjalistycznego audytu, który ma na celu zidentyfikowanie wszystkich ekonomicznie uzasadnionych możliwości poprawy wyniku energetycznego firmy oraz przeprowadzenie analizy systemu monitorowania i zarządzania mediami.

 

06-2014
Najnowsze realizacje

Rozpoczęliśmy prace nad projektem farmy fotowoltaicznej 1MW, wykorzystującej systemy nadążne. Zaczynamy realizować nasze nowe innowacyjne pomysły związane z sektorem energetycznym. W połowie lipca zostaną ukończone prace nad aktualizacją specjalistycznej oferty S&P Group skierowanej do przedsiębiorców i jednostek samorządowych. W tym miesiącu powołaliśmy dwa odrębne działy, które zajmować będą się obsługą nowych projektów w Polsce i za granicą.


05-2014

XVIII Konferencja Automatyków

Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków.

19-21.05.2014 r., Rytro

Już po raz osiemnasty firma Skamer-ACM zorganizowała wydarzenie, które już na stałe zagościło w kalendarzu branżowych konferencji w Polsce. W tym roku do współorganizacji włączył się zespół S&P Group, Klastra Czystej Energii oraz Stowarzyszenia ideaTECH. Patronat nad Konferencją objął min. Rektor AGH, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz PWSZ w Tarnowie. Podczas eventu poruszano kwestie związane z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie pomiarów oraz automatyki. Wystąpienia oraz prelekcje prezentowane były w kontekście efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Naszą firmę reprezentowali Przewodniczący Zespołu Ekspertów prof. I. Soliński oraz partner zarządzający Piotr Pizło, którzy przedstawili koncepcje realizowanych przez nas prac badawczo-wdrożeniowych. W Konferencji wzięło udział blisko 300 uczestników.

www.konferencjaautomatykow.pl

05-2014
Życzenia Świąteczne

 

We wtorek 22.04 nasze biuro będzie czynne wyjątkowo w godzinach 10 - 16. Dział produktów czynny będzie od środy 23.04.

 

04-2014

Realizacje w I-szym kwartale 2014r.

W pierwszym kwartale 2014 roku zrealizowaliśmy m. in. 9 projektów instalacji fotowoltaicznych naziemnych i dachowych.

Obecnie przygotowujemy się do najobszerniejszych w historii naszej firmy prac projektowych w zakresie poprawy energetycznej obejmujących 11 budynków komercyjnych oraz 4 zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce i w Czechach. Zakończyliśmy także sukcesem kolejny projekt konsultingowy w sektorze energetyki wiatrowej.

 

04-2014
Porozumienie z firmą Skamer-ACM

Podpisaliśmy porozumienie partnerskie z firmą Skamer-ACM zajmującej się szeroko pojęta automatyką przemysłową. Nasze firmy współpracują przy projektach, których wynikiem jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej (energia elektryczna i ciepło) dla przedsiębiorstw.

 

03-2014

KB Projekt partnerem S&P Group

KB Projekt, cenione biuro architektoniczne zostało oficjalnym partnerem S&P Group. Nasze firmy wspólnie realizują projekty fotowoltaicznych i hybrydowych instalacji dachowych dedykowanych dla budynków mieszkalnych i komercyjnych (m.in. hotele, zajazdy, obiekty sportowe, hale produkcyjne, galerie handlowe, ośrodki wypoczynkowe).

 

03-2014Efektywność energetyczna
i bezpieczeństwo maszynowe

Seminarium „Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo maszynowe. Pomiary, monitoring, zyski”.

 

26.02.2014 – Hotel Nowy Dwór w Świlczy k/ Rzeszowa


Pod koniec lutego br. przedstawiciele S&P Group zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu przez swojego Partnera – firmę Skamer-ACM z Tarnowa.

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Udział wzięli przedstawiciele różnych branż z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego, w tym związanych z energetyką oraz elektryką, co wywołało ciekawą dyskusję zarówno pomiędzy prelegentami a także samymi uczestnikami.

Mamy nadzieję, że podobne eventy będą organizowane cyklicznie i na równie wysokim poziomie merytoryczno – organizacyjnym.03-2014

Zielone Strefy na Podkarpaciu

Zarząd woj. podkarpackiego przyjął we wtorek 4 lutego br. Program rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu dokumentowi przedsiębiorcy będą wiedzieli, gdzie ulokować swoje inwestycje dotyczące OZE.

 

Program wskazuje, w których powiatach na Podkarpaciu są najlepsze warunki do inwestowania w OZE. Z dokumentu wynika np., że powiat strzyżowski ma potencjał jeśli chodzi o rozwój energetyki wodnej, a najlepsze warunki do stawiania farm wiatrowych są w części powiatu jarosławskiego. Energetyka słoneczna powinna być natomiast rozwijana w powiatach rzeszowskim i mieleckim.

 

 

02-2014

 

 

Projekty fotowoltaiczne

Rozpoczynamy kolejne projekty związane z elektrowniami fotowoltaicznymi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Wstępne szacunki mocy 1MW i 400kW. W tym roku nasz dział fotowoltaiki wykonał już blisko 30 zleceń w zakresie due diligence i kompleksowych projektów instalacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2013

Koniec roku

Życzymy Wszystkim zdrowych i szczęśliwych Świąt oraz samych pomyślności w Nowym Roku!

2014 rok będzie czasem nowych wyzwań i przedsięwzięć dla S&P Group. Kolejne 12 miesięcy pracy i rozwoju naszej firmy. Rozpoczynamy m.in. na szeroką skalę handel asortymentem do fotowoltaiki, poszerzanie oferty naszych usług, kolejne projekty związane z OZE oraz planujemy zakończyć budową szereg przedsięwzięć związanych z elektrowniami hybrydowymi i fotowoltaicznymi nad którymi pracujemy obecnie, a to tylko wycinek naszych planów. Dziękujemy wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom za tegoroczną współpracę. Mamy nadzieję, że wspólnie w Nowym Roku będziemy odnosić kolejne sukcesy.

Zarząd i Pracownicy S&P Group

 

12-2013

Technologie CCS dla energetyki

Znaleźliśmy się, obok TAURON Polska Energia SA, Tauron Wytwarzanie SA oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, w prestiżowym gronie organizatorów międzynarodowej konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom CCS, która odbędzie się w terminie 5-6 listopada 2013 w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek.
Program konferencji dedykowany jest zagadnieniom odbudowy mocy wytwórczych energetyki w Czystych Technologiach Węglowych przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań prawnych.
TAURON Polska Energia, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin. Konferencja ma na celu podzielenie się doświadczeniami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z procesem. Organizatorzy pragną w ten sposób stworzyć platformę do publicznej prezentacji zagadnień związanych z wdrożeniem Dyrektywy CCS w Polsce.
S&P Solutions z Grupy S&P odpowiada także za komunikację i zarządzanie całym przedsięwzięciem. Zapraszamy do udziału i zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia: SZCZEGÓŁY
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: KONTAKT

10-2013


Warsztaty "Zielone Strefy"

Przedstawiciele firmy S&P Group 18 października br. przeprowadzą warsztaty szkoleniowe "Zielone Strefy", organizowane przez Małopolsko - Podkarpacki Klaster Czystej Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Reprezentantom małopolskich Gmin zostaną wyłożone i przekazane materiały dotyczące mało i wielkoskalowej energetyki wiatrowej, energetyki fotowoltaicznej oraz koncepcja stworzenia "zielonej strefy" .

Warsztaty mają na celu edukację ekologiczną na poziomie terytorialnym, dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście zarządzania strategicznego w jednostce samorządowej.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie: www.zielonestrefy.pl Ilość miejsc ograniczona.

 

 

 

09-2013

Warsztaty fotowoltaiczne

Warsztaty szkoleniowe pt. „Inwestycja w fotowolatikę. Czy fotowoltaika rzeczywiście się opłaca? Ryzyka, Bariery, Zyski”, 16 - 17 października 2013 roku, Wieliczka.

S&P Group wraz ze spółką Centrum Kreowania Liderów przeprowadzi warsztaty szkoleniowe, które adresowane są do osób prywatnych oraz inwestorów zainteresowanych problematyką OZE, a w szczególności produkcją energii ze słońca. Głównym założeniem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która może zostać przeniesiona na grunt działalności uczestników.

W pierwszym dniu szkolenia prelegenci z S&P Group, przedstawią najważniejsze zagadnienia obejmujące kwestie techniczne, prawne oraz praktyczne dotyczące głównego zagadnienia warsztatów. Podczas drugiego dnia uczestnicy obejrzą pierwszą polską farmę fotowoltaiczną w Wierzchosławicach. Dzięki szkoleniu uczestnik zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę oraz dane, które pozwolą na minimalizację ryzyka inwestycyjnego tego typu przedsięwzięć.


09-2013

Projekty fotowoltaiczne

Nasz zespół rozpoczął projektowanie kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Małopolski. Aktualnie pracujemy nad projektami elektrowni fotowoltaiczna o mocy 1 MW oraz instalacji dachowych o łącznej mocy 60 kW. Realizacja pod klucz w/w inwestycji zostanie zakończona do końca 2014 roku.

 

 

 

09-2013

ClusterCOOP: Ljubljana Matchmaking

Firma S&P Group uczestniczyła w warsztatach „Key enabling technologies as drivers of emerging industries”, które odbyły się w dniu 11 września 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Ljubljanie. Była to czwarta z cyklu konferencji objazdowych realizowanych w ramach projektu „ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”. Celem Konferencji było stworzenie silniejszej sieci powiązań i osób tworzących politykę oraz inicjowanie projektów współpracy pomiędzy uczestniczącymi klastrami oraz ich członkami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele największych instytucji klastrowych z Polski oraz: Węgier, Czech, Słowacji, Włoch, Słowenii i Niemiec. W ramach spotkania swój referat wygłosił Łukasz Grabowski, przestawiając wizję i perspektywy dla rozwoju inicjatyw tego typu w Polsce południowej.


09-2013

Zielone Strefy

Mamy zaszczyt być partnerem merytorycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w projekcie „Zielone Strefy - nowa szansa rozwoju”. Grupa S&P przygotowała m.in. cykl warsztatów dotyczących zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii i ich potencjałem dla jednostek samorządowych.

 

 

 

 

07-2013

Nasze najnowsze realizacje

W czerwcu rozpoczynamy kolejne projekty związane z instalacjami fotowoltaicznymi dla przedsiębiorstw i prywatnych inwestorów (łącznie 4,2MW, farmy wolnostojące i instalacje dachowe). Przed nami także m.in.: ciekawy zestaw prac dla krakowskiego osiedla mieszkaniowego.

 

 05-2013

Niemieckie doświadczenia

We wrześniu organizujemy dwa wyjazdy do Niemiec, dedykowane dla inwestorów zainteresowanych projektami farm fotowoltaicznych. W planie imprez znajdują się m.in.: wizyty w elektrowniach słonecznych oraz prelekcje dotyczące aspektów finansowych, prawnych i technicznych związanych z tego typu przedsięwzięciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@spgroup.com.pl Ilość miejsc ograniczona.

 

06-2013ZEW Niedzica SA

S&P Solutions wchodząca w skład S&P Group jest współorganizatorem majowego eventu - Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na przykładzie ZEW Niedzica SA. Podczas konferencji nasi eksperci przedstawią autorskie rozwiązania projektowo-budowlane związane z energetyką wiatrową i fotowoltaiką.

 


05-2013

Klienci indywidualni

Z naszej oferty w tym roku korzystają także klienci indywidualni (instalacje na dachach: domów, zakładów produkcyjnych, hal, firm oraz projekty naziemnych elektrowni fotowoltaicznych). Do końca maja przewidujemy skończenie m.in. projektu dla domu mieszkalnego, gdzie implementujemy nasz autorski pomysł kompleksowego rozwiązania energetycznego dla budynku.

 

05-2013

„OZE Day - Dzień Odnawialnych Źródeł Energii”

Firma S&P Group miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „OZE Day - Dzień Odnawialnych Źródeł Energii” organizowanym na Akademii Górniczo - Hutniczej. W trakcie jego trwania, w głównym pawilonie Akademii miały miejsce targi wystawowe oraz konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii, na której reprezentant naszej firmy wygłosił prezentację dotyczącą Energetyki prosumenckiej. 

04-2013

ideaTECHforum - Seminarium z Klastrem Czystej Energii

Firma S&P Group miała przyjemność wygłosić referat podczas ideaTECHforum. Tematem wystąpienia były: Wielkoskalowe systemy fotowoltaiczne w polskich realiach. W evencie udział wzięli m.in. przedstawiciele biznesu, nauki i polityki. Dyskusja, która zakończyła spotkanie pozwala optymistycznie spojrzeć na perspektywy branży OZE w Polsce.  

04-2013

Inwestorzy indywidualni

S&P Group sfinalizowało umowę z 2 inwestorami indywidualnymi na przeprowadzenie due diligence dotyczące elektrowni fotowoltaicznych na terenie Podkarpacia i województwa małopolskiego (250 kW i 5 MW).

03-2013

Projekty fotowoltaiczne

S&P Group w kwietniu rozpoczyna 2 niezależne od siebie projekty dla klientów indywidualnych dotyczące elektrowni fotowoltaicznych na terenie Małopolski (250kW i 2 x 1MW). 

03-2013

Elektrownia hybrydowa

Rozpoczęliśmy pierwszy etap badań do projektu elektrowni hybrydowej, która zlokalizowana ma być na terenie Podkarpacia (wstępne szacunki mocy: 6 MW).


03-2012

INNO AG: Karlsruhe Matchmaking

Firma S&P Group uczestniczyła w warsztatach „Rozwiązania energetyczne dla inteligentnych miast”, które odbyły się w dniu 27 lutego 2013 r. w Karlsruhe.

Była to czwarta z cyklu konferencji objazdowych realizowanych w ramach projektu „ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”. Celem Konferencji było stworzenie silniejszej sieci powiązań i osób tworzących politykę oraz inicjowanie projektów współpracy pomiędzy uczestniczącymi klastrami oraz ich członkami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm z Polski oraz: Węgier, Czech, Słowacji, Włoch, Słowenii i Niemiec. Konferencja została zorganizowana przez jednego z partnerów projektu – Firmę INNO AG (Niemcy). W ramach spotkania swój referat wygłosił Łukasz Grabowski, przestawiając wizję i perspektywy dla rozwoju inicjatyw tego typu w Polsce południowej.

 

02-2012

MHG Systems Oy Ltd.

MHG Systems Oy Ltd. jest jednym ze światowych liderów dostarczających systemy zarządzania klasy ERP z siedzibą w Finlandii. Firma wykorzystuje swoją sieć partnerów do produkcji zorientowanych na klienta systemów IT i rozwiązań serwisów mapowych dla rozwoju przedsięwzięć biznesowych z zakresu energetyki odnawialnej i leśnictwa.

Usługi oferowane przez firmę pozwalają na wymierne ograniczanie kosztów dla wszystkich operatorów w łańcuchu produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy. S&P Group podjęło współprace z firmą w zakresie działań komunikacyjnych B2B oraz wsparcia rozwoju na rynku polskim.


01-2013

ClusterCOOP: Torino Matchmaking

W regionie Piemont, w ramach projektu ClusterCOOP, w dniach 3-4 października 2012 r. firma S&P Group odpowiedzialna m.in. za promocję Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, uczestniczyła w warsztatach od nazwą „Zielone Klastry dla zrównoważonej przyszłości”.

Miejscem konferencji był turyński Zielony Budynek, siedziba Klastra Technologii Wodorowych. Wydarzenie to umożliwiło spotkanie z potencjalnymi partnerami z organizacji klastrowych z całej Europy oraz pozwoliło na nawiązanie współpracy w zakresie realizacji nowych projektów. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy działalność Klastra Czystej Energii oraz swoje opinie nt. możliwości i znaczenia współpracy między organizacjami oraz jej wpływ na rzecz środowiska i czystych technologii. Wybór tematu odnawialnych źródeł energii spowodowany był aktualnym kierunkiem polityki Unii Europejskiej, która ma za zadanie kreować rozwój OZE, mający pozwolić na sprostanie wyzwaniom energetycznym i środowiskowym.


10-2012

Publikacja książkowa

Na rynku ukazała się, godna polecenia, pozycja książkowa Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH 2012. Współautorami publikacji są m.in. dr Bartosz Soliński – menedżer projektu w S&P Group oraz prof. dr hab. Ireneusz Soliński - ekspert i doradca firmy w sektorze energetycznym.


10-2012

Tauron - Wytwarzanie SA

S&P Group podjęło dalszą współpracę z firmą Tauron Wytwarzanie SA. Tauron Wytwarzanie to jeden z wiodących wytwórców i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Posiada 14% udziału w krajowym rynku energii elektrycznej oraz 16% w lokalnym rynku ciepła. Spółka powstała w wyniku włączenia Elektrowni "Stalowa Wola" w strukturę Południowego Koncernu Energetycznego. W skład Tauron Wytwarzanie SA wchodzą elektrownie Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia, Stalowa Wola oraz Elektrociepłownia Katowice i Zespół Elektrociepłowni Bielsko - Biała. Tauron Wytwarzanie SA jest częścią holdingu Tauron Polska Energia SA, który jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.


10-2012

Grupa M-T-B

Spółka od blisko dekady świadczy usługi jako generalny wykonawca oraz podwykonawca inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Do grona jej klientów należą min. sieci dyskontów spożywczych Biedronka i Netto oraz firmy inwestujące w budowę galerii handlowych (Galeria Areszt w Piotrkowie Trybunalskim oraz realizowana obecnie inwestycja Galeria NaCI). S&P Solutions podjęło współpracę z Grupą M-T-B świadcząc na jej rzecz usługi doradcze w zakresie rozwoju biznesu, marketingu oraz wykorzystania nowych technologii w budownictwie.


09-2012

Helsinki: Konferencja

Uczestniczyliśmy w „Innovations in Finland – Experience for Poland”, konferencji która odbyła się w dniach 11 - 13 czerwca 2012 roku w Helsinkach. Podczas prelekcji przedstawiliśmy specyfikę działalności Klastra Czystej Energii oraz rolę S&P Group jako podmiotu zaangażowanego w doradztwo strategiczne, rozwój oraz metody propagowania odnawialnych źródeł energii w polskich realiach. W spotkaniu, zorganizowanym w celu promocji sieciowych form współpracy i wymiany informacji służących tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wzięli udział również min. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


09-2012

Ekspert S&P Group w Brukseli

Jeden z kluczowych ekspertów naszej firmy prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński otrzymał zaproszenie od Biura Promocji Nauki Polskiej w Brukseli do wzięcia udziału w seminarium „European energy security, including its economic dimension”. Wystąpienie prof. Solińskiego dotyczyło unijnej dyrektywy „Pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20%”. Wyniki analizy wykazały, że spośród branych pod uwagę kilku krajów europejskich, Polska poniesie największe koszty wprowadzenia tych regulacji. Podczas przemówienia zaproponowane zostały rozwiązania mające na celu określenie optymalnej dla każdego kraju wielkości limitów, niepowodujących tak drastycznych konsekwencji.


06-2012